Global

我們還在海外設有生產和銷售基地,
並正在擴大我們的業務。
Richell 通過海外生產和銷售中心
在全球開展業務。
據點地圖_工作區域 1_工作區域 1

地址: 富山県富山市水橋桜木136
電話: 076-478-2155
傳真: 076-478-5335
官網: https://www.richell.co.jp/

地址: 2214 Paddock Way Drive Suite 500, Grand Prairie, Texas 75050
電話:+1-972-641-9795
傳真: +1-972-641-8495
官網:https://www.richellusa.com/

地址:201, HanKyungHun D.B(203-9, Donggyo-dong), 31, World Cup buk-ro 4-gil, Mapo-gu, Seoul 03992,
電話: +82-2-701-2091
傳真: +82-2-701-2092
官網:https://www.richellkr.com/

地址: 上海市静安区南京西路993号6楼
電話: +86-21-6258-5665
傳真: +86-21-6258-5667
官網: https://www.richellcn.com/

地址: 17F TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
電話: +84-28-6655-1552
官網: https://www.richellvn.com/

地址: 54 B.B. Building, Room No.2109, Sukhumvit 21(Asoke), Khlongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110
電話: +66-2-115-9770